20. apríla 2017

DFLV 2017

V mene organizátorov - Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a OZ Fotogravity ako aj v mene vystavujúcich autorov vás srdečne pozývame na jubijejný 10. ročník medzinárodného fotografického festivalu Dni fotografie v Leviciach13. apríla 2017

2% v prospech Fotogravity


Ak chcete poukázať 2% zo svojich daní občianskemu združeniu Fotogravity v prílohe nájdete platné tohtoročné tlačivo na darovanie 2% z dane pre ZAMESTNANCOV.
Ď A K U J E M E ! ! !

Fotogravity-vyhlasenie zamestnanci za rok 2016