14. mája 2021

  V mene organizátorov - Regionálneho osvetového strediska v Leviciach a OZ Fotogravity ako aj v mene vystavujúcich autorov vás srdečne pozývame na 14. ročník medzinárodného fotografického festivalu Dni fotografie v Leviciach 202114. decembra 2020

Nedeľný fotografický workshop

Pozývame Vás na tretí, v tomto roku posledný komorný NEDEĽNÝ KURZ FOTOGRAFIE realizovaný formou plenéru - fotografovanie v krajiny v exteriéri.Workshop 2020_genius loci III


Témou tohto kurzu je GENIUS LOCI a bude zameraný na vinársky kraj, tentokrát v okolí Ipeľského Sokolca.
Prihlásiť sa môžete mailom na adrese ozfotogravity@gmail.com alebo v správe na našej facebookovej stránke.
Lektor Gabriel Kosmály
Maximálny počet účastníkov je 5
Dátum a čas:
20.12.2020 
kurz trvá tri hodiny
12:00 - 15:00
Kurzy sú zdarma
Usporiadateľ o.z. Fotogravity
Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

30. novembra 2020

Nedeľný fotografický workshop

Pozývame Vás na druhý komorný NEDEĽNÝ KURZ FOTOGRAFIE realizovaný formou plenéru - fotografovanie v krajiny v exteriéri.
Témou tohto kurzu je GENIUS LOCI a bude zameraný na náš vinársky kraj - krajinu viníc pod štiavnickými vrchmi.
Prihlásiť sa môžete mailom na adrese ozfotogravity@gmail.com alebo v správe na našej facebookovej stránke.
Lektor Gabriel Kosmály
Maximálny počet účastníkov je 5
Dátum a čas:
06.12.2020 
kurz trvá tri hodiny
12:00 - 15:00
Kurzy sú zdarma
Usporiadateľ o.z. Fotogravity
Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávnejho kraja